top of page
Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Moduł szkoleniowy (kurs) prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe posiadacz
certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych posiada wiedzę na
temat:

 • operacji matematycznych oraz statystycznych;
 • aktów prawnych dotyczących rachunkowości;
 • zakresu i funkcji rachunkowości;
 • funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych;
 • tworzenia zestawień obrotów i sald;
 • organizacji rachunkowości;
 • aktywów trwałych;
 • kapitału własnego;
 • kosztów w układzie rodzajowym;
 • przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych;
 • sporządzania wyniku finansowego;
 • podatków.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA
Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 80
Program szkolenia:
1. Istota i funkcje rachunkowości
2. Elementy ksiąg rachunkowych
3. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości
4. Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy
5. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja
6. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja
7. Koszty i przychody
8. Istota i funkcję podatku dochodowego
9. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT
10. Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów

CZAS TRWANIA EGZAMINU
 30 min – część teoretyczna
 45 min – część praktyczna
Cena za szkolenie wraz z egzaminem za os. 2899 zł

  2 899,00 złCena
  bottom of page